Principii generale care stau la baza elaborării curriculumului specific

1. Centrarea pe învățare și dezvoltare
2. Orientarea spre formarea de competențe
3. Abordarea ludică a învățării (conceptualizarea sintagmei învăţare ludică)
4. Flexibilizarea ofertei curriculare
5. Asigurarea continuității curriculare (pe verticală și pe orizontală)
6. Corelarea curriculumului cu problematica realității (contextualizarea curriculară)
7. Abordarea integrată a curriculumului
8. Diferențierea-personalizarea curriculară
9. Valorificarea noilor tehnologiipentru susținerea învățării și dezvoltării
10. Selecția adaptată a conținuturilor şi a activităţilor de învățare, cu focalizare nu doar pe ce se învață, ci și pe cum se învață
11. Valorizarea culturii și a tradițiilor naționale și promovarea principiilor interculturalității.

Informare

TELEFON VERDE NATIONAL* 0800801100
TELEFON VERDE AL I.S.J IAŞI* 0800816232
*PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR NAŢIONALE